Säffle CityBilden uppdateras var 10:sekund
Om bilden ej uppdateras kontrollera inställning för Cache-minnet
eller tryck på Uppdatera/Ladda om i menyraden.
Observera att inga bilder sparas utan ni kan endast se den aktuella ögonblicksbilden!